Komuniakt

W związku z zarządzeniami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski i naszego księdza Biskupa informujemy, że Msze Święte w najbliższe niedziele tj. 15.03.2020 i 22.03.2020 r. będą odprawiane według porządku niedzielnego, ale biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe dotyczące udziału we Mszy Świętej zaleca się, by uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z zamówioną intencją mszalną. Liczba osób w Kościele na jednej Mszy Świętej nie może przekroczyć 50 osób, dlatego też do świątyni będą wpuszczane pierwsze 50 osób.
Można uczestniczyć we Mszy Świętej na zewnątrz Kościoła ponieważ będą włączone głośniki.
Jednocześnie przypominamy o udzielonej dyspensie, którą ksiądz Biskup udzielił dla mieszkańców naszej diecezji od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.