BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kiedy rodzina zgromadzi się na posiłek, wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. "Zwycięzca śmierci".


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
                    Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
                    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

POBIERZ CAŁOŚĆ