Wspomnienia ks. Marka Żmudy

Dzięki uprzejmości Radia Sudety 24 przekazujemy nagranie audycji, w trakcie której ks. Marek Żmuda opowiada o dzieciństwie, powołaniu i pracy w naszej parafii.