Dekret Biskupa Świdnickiego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich w czasie epidemii koronawirusa

W poczuciu troski i pasterskiej  odpowiedzialności  za  zdrowie  i  życie  wiernych, w oparciu o obowiązujące zarządzenia, wskazania oraz sugestie władz kościelnych i państwowych,przypominam wiernym  i  duchownym posługującym  w  diecezji świdnickiej, wskazania oraz zarządzenia,  które  należy  wdrożyć podczas  liturgii i innych czynności duszpasterskich.

Więcej na stronie Diecezji Świdnickiej