11.06.2020 Boże Ciało

W czwartek 11.06. uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Porządek mszy św. o 7.30, 9.00, 10.30 i 18.30. Nie będzie Mszy Św. o godzinie 12.00. Zgodnie z rozporządzeniami państwowymi i decyzją naszego Księdza Biskupa możliwe jest zorganizowanie tradycyjnych procesji eucharystycznych do czterech ołtarzy jednak po ustaleniach nie będzie tradycyjnie jak co roku, Mszy św. na Rynku, tylko każda parafia zorganizuje własną procesję. Dlatego tego dnia po Msz św. o 10.30 wyruszymy z procesją do 4 ołtarzy ulicami naszej parafii. Przejdziemy ulicą Kamienną, Paderewskiego, deptakiem wzdłuż placu zabaw i naszego parkingu, i zakończymy przy czwartym ołtarzu na ul. Kościuszki. Do przygotowania ołtarzy zgłosiły się I, III oraz Róża Rodzin naszego Żywego Różańca. Ponadto prosimy przygotować sztandar Żywego Różańca do procesji. Proszę przygotować baldachim. Pamiętajmy o przystrojeniu okien i balkonów. Można do zakrystii przynosić kwiaty do dekoracji ołtarzy i sypania kwiatków do środy rano. Zapraszamy dziewczynki ze scholii, a także młodsze oraz te które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej do sypania kwiatów oczywiście za zgodą rodziców. Próba w środę o 17.00 w naszym kościele. Prosimy uczestników procesji o konieczności zachowania dystansu minimum 2 metrów między uczestnikami lub o potrzebie obowiązkowego zasłonięcia przez nich ust i nosa.

Pilnie potrzebna krew

Pilnie potrzebna krew dla
ks. MARKA ŻMUDY A+

Mogących pomóc prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu: ul. Bolesława Chrobrego 31, dojazd od ul. Andrzeja Szmidta oraz ul. Czerwonego Krzyża, Wałbrzych, tel. 74 664 63 19 (sekretariat), 74 664 63 45 (dla Dawców).

Od czwartku, 28 maja br. będzie istaniała możliwośc odddania krwi w Świdnicy w budynku byłego gimnazjum nr 1 przy ulicy Kozera-Słobódzkiego 21 w godzinach 9.00 - 13.00

Przy oddawaniu krwi należy podać informację "krew dla księdza Marka Żmudy".

Prośba o modlitwę w intencji ks. Marka Żmudy

Bp Marek Mendyk, biskup świdnicki gorąco prosi duchowieństwo oraz wiernych świeckich diecezji świdnickiej o modlitwę w intencji ks. Marka Żmudy - proboszcza parafii pw. Zbawiciela Świata i NMP Szkaplerznej w Strzegomiu, który w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Osobę ks. Marka oraz wszystkich zmagających się w tym trudnym czasie z chorobą powierzajmy łaskawej opiece Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.
święty Józefie, módl się za nami,
święty Stanisławie, módlcie się za nami,
święty Janie Pawle II, módl się za nami,

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kiedy rodzina zgromadzi się na posiłek, wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. "Zwycięzca śmierci".


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
                    Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
                    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

POBIERZ CAŁOŚĆ

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.

 Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.

 Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki