Prośba o modlitwę w intencji ks. Marka Żmudy

Bp Marek Mendyk, biskup świdnicki gorąco prosi duchowieństwo oraz wiernych świeckich diecezji świdnickiej o modlitwę w intencji ks. Marka Żmudy - proboszcza parafii pw. Zbawiciela Świata i NMP Szkaplerznej w Strzegomiu, który w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Osobę ks. Marka oraz wszystkich zmagających się w tym trudnym czasie z chorobą powierzajmy łaskawej opiece Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.
święty Józefie, módl się za nami,
święty Stanisławie, módlcie się za nami,
święty Janie Pawle II, módl się za nami,

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kiedy rodzina zgromadzi się na posiłek, wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. "Zwycięzca śmierci".


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
                    Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
                    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

POBIERZ CAŁOŚĆ

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.

 Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.

 Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Komuniakt

W związku z zarządzeniami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski i naszego księdza Biskupa informujemy, że Msze Święte w najbliższe niedziele tj. 15.03.2020 i 22.03.2020 r. będą odprawiane według porządku niedzielnego, ale biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe dotyczące udziału we Mszy Świętej zaleca się, by uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z zamówioną intencją mszalną. Liczba osób w Kościele na jednej Mszy Świętej nie może przekroczyć 50 osób, dlatego też do świątyni będą wpuszczane pierwsze 50 osób.
Można uczestniczyć we Mszy Świętej na zewnątrz Kościoła ponieważ będą włączone głośniki.
Jednocześnie przypominamy o udzielonej dyspensie, którą ksiądz Biskup udzielił dla mieszkańców naszej diecezji od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Kolęda 13.01-18.01.

Plan Kolędy na nadchodzący tydzień :
- poniedziałek 13.01. – ul. Sosnowa 33 – 47 i ul. Promenada
- wtorek 14.01.– ul. Cicha i Kochanowskiego 3 - 13
- środa 15.01 – ul. Kochanowskiego 15 - 37
- czwartek 16.01. – ul. Kochanowskiego 39 - 57
- piątek 17.01. – ul. Kochanowskiego 59 - 73
- sobota 18.01. – ul. Kościuszki 1 - 13
Kolęda rozpoczyna się o godz. 15.30 (sobota 12.00), a kończy się około godz. 20.00.