Wypominki 2021

Kontynuujemy nabożeństwa wypominkowe, przypominamy, że rozpoczynają się one od poniedziałku do piątku o godzinie 16.45, w sobotę i niedzielę o godz. 17.45. Wyczytując osoby zmarłe z naszych rodzin modlić się będziemy za nich odmawiając Różaniec. W czasie modlitwy wypominkowej będzie okazja do spowiedzi świętej.

Plan nabożeństw wypominkowych:

- 7 listopad (niedziela) – ul. Kamienna, ks. Marka Żmudy, Niepodległości i Św. Jana

- 8 listopad (poniedziałek) – Kościuszki

- 9 listopada (wtorek) - Kochanowskiego bramy 3 do 35, Witosa, Pułaskiego

- 10 listopada (środa) – Kochanowskiego bramy 37 do 73

- 11 listopada (czwartek) – ul. Legnicka, Czerwonego Krzyża, Jana Matejki, ulice spoza naszej parafii i bez adresu, dodane później

Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będziemy odprawiać przez cały miesiąc październik. Różaniec będziemy odmawiać dwa razy dziennie : rano o godz. 7.00, który prowadzi wspólnota Żywego Różańca i o 17.00 (sobota i niedziela o 18.00) z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Dzieci za uczestnictwo w Różańcu otrzymywać będą obrazki. Dla najwytrwalszych będą nagrody na koniec miesiąca. Nabożeństwa różańcowe obowiązkowe dla dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz dla kandydatów do bierzmowania.

MISJE ŚWIĘTE 2021

Drodzy! Jest w Polsce taka tradycja, aby co dziesięć, lub co kilkanaście lat, urządzać misje parafialne. Bywa, że są one organizowane przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w życiu parafii. Nasza Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i MB z Góry Karmel w Strzegomiu przygotowuje się do Misji Świętych. Pragniemy je przeżywać w dniach od 17 do 24 października 2021 roku. Chciejmy z głęboką wiarą przeżyć ten czas łaski i otworzyć się na wszelkie dary z nieba jakie Jezus i Maryja pragną nam udzielić. Do tego wielkiego wydarzenia w parafii przygotowujemy się przez modlitwę i przygotowanie zewnętrzne do misji. Uczyńmy wszystko co możliwe, aby umożliwić działanie łaski Bożej w naszych sercach i jak najlepiej przeżyć te historyczne chwile w naszej parafii.  

 

Co to są misje parafialne? 

Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary. Owszem, przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj       w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach. 

Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

 

Dlaczego się je organizuje?

Po dokonaniu dzieła Odkupienia (po męce, śmierci i zmartwychwstaniu), Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych - czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają. 

Chrześcijanom ciągle zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa; grozi im upadek obyczajów, a często podejmują styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi   z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy obdarzeni odpowiednimi charyzmatami przez Ducha Świętego, współpracując z Jego łaską i Jego Mocą, odnawiali i pozyskiwali wielu ludzi na nowo dla Chrystusa.

 

Po co się je organizuje?

Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, inaczej doczesne zaangażowania bez więzi z Nim nie wydadzą prawdziwych owoców dla zbawienia świata.

 

Co mogę zrobić dla misji?

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy sami uczynili wysiłek dla tego dzieła. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

Czytaj więcej: MISJE ŚWIĘTE 2021

Piknik ze Scholą