MISJE ŚWIĘTE 2021

Drodzy! Jest w Polsce taka tradycja, aby co dziesięć, lub co kilkanaście lat, urządzać misje parafialne. Bywa, że są one organizowane przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w życiu parafii. Nasza Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i MB z Góry Karmel w Strzegomiu przygotowuje się do Misji Świętych. Pragniemy je przeżywać w dniach od 17 do 24 października 2021 roku. Chciejmy z głęboką wiarą przeżyć ten czas łaski i otworzyć się na wszelkie dary z nieba jakie Jezus i Maryja pragną nam udzielić. Do tego wielkiego wydarzenia w parafii przygotowujemy się przez modlitwę i przygotowanie zewnętrzne do misji. Uczyńmy wszystko co możliwe, aby umożliwić działanie łaski Bożej w naszych sercach i jak najlepiej przeżyć te historyczne chwile w naszej parafii.  

 

Co to są misje parafialne? 

Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary. Owszem, przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj       w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach. 

Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

 

Dlaczego się je organizuje?

Po dokonaniu dzieła Odkupienia (po męce, śmierci i zmartwychwstaniu), Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych - czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają. 

Chrześcijanom ciągle zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa; grozi im upadek obyczajów, a często podejmują styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi   z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy obdarzeni odpowiednimi charyzmatami przez Ducha Świętego, współpracując z Jego łaską i Jego Mocą, odnawiali i pozyskiwali wielu ludzi na nowo dla Chrystusa.

 

Po co się je organizuje?

Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, inaczej doczesne zaangażowania bez więzi z Nim nie wydadzą prawdziwych owoców dla zbawienia świata.

 

Co mogę zrobić dla misji?

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy sami uczynili wysiłek dla tego dzieła. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

 

1/ modlić się 

To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie       w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. Często podejmujmy wyrzeczenia (dobre postanowienia) w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby, niech zechcą te swoje cierpienia ofiarować w intencji misji.

 

2/ mówić o nich 

Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Przypomina się tutaj znana nam z Ewangelii scena pewnego spotkania. Zacheusz bardzo pragnął zobaczyć Jezusa, bo dowiedział się od innych ludzi, że miał On przechodzić przez miasto. Jezus powiedział do Zacheusza: „Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu",        a ten przyjął Pana rozradowany i zbawienie stało się udziałem jego domu.

Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.

 

3/ pomóc w przygotowaniach do misji 

Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku i nie może być czynione tylko przez duszpasterzy. Kiedy zostaniemy o coś poproszeni, nie odpowiadajmy: „nie”, „nie mogę”, ale okażmy pomoc, a Bóg z całą pewnością nam to wynagrodzi. 

 

4/ zaangażować się osobiście w to przygotowanie

Tak sobie ułóżmy czas, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie imienin, urodzin, jubileuszy itp. Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, czy różne wyjazdy, które możemy wykonać w innym okresie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych.