Rozpoczęcie Kolędy

We wtorek 29.12. rozpoczniemy Kolędę - wizytę duszpasterską w naszych domach. We wtorek odwiedzimy mieszkańców Żółkiewki, a w środę 30.12. mieszkańców Granicznej i Wieśnicy. W sobotę 2.01. rozpocznie się Kolęda w mieście - zaczniemy od Kamionki, a zakończymy na ul. Kamiennej. W sobotę, 2.01 ul. Legnicka (cała). Kolęda rozpocznie się w te trzy dni o godz. 12.00. Prosimy o obecność, w miarę możliwości, wszystkich domowników. Dzieci przygotują zeszyty z religii i obrazki z Różańca i Rorat. Ofiary na kościół możemy składać w odrębnych i podpisanych kopertach.