Plan Kolędy 15.01-20.01

Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach, czyli „Kolęda”. Plan Kolędy :

- poniedziałek 15.01. – ul. Kochanowskiego 39 – 57

- wtorek 16.01. – ul. Kochanowskiego 59 – 73

- środa 17.01. – ul. Kościuszki 1 – 13

- czwartek 18.01. – ul. Kościuszki 14 – 36 i ul. Pułaskiego

- piątek 19.01. – ul. Kościuszki 36a – 57

- sobota 20.01. – ul. Parkowa, Ofiar Katynia i Witosa

Kolęda rozpoczyna się od godz. 15.30 (sobota od 12.00). Dzień wcześniej ministranci powiadamiają o wizycie Księdza. Prosimy o w miarę możliwości obecność wszystkich domowników, nie tylko „Dyżurnej Babci”. Ofiary na remont kościoła możemy złożyć Księdzu w odrębnej i podpisanej kopercie.