Ksiądz Marek Żmuda, ur. 3.02.1960 w Lutyni, pow. Środa Śl.

Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1986 we Wrocławiu z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

W latach 1986-9 wikariusz w parafii MB Królowej Polski w Świdnicy, w latach 1989-94 wikariusz w parafii garnizonowej św. Krzyża w Jeleniej Górze.  W latach 1994-6 wikariusz w katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy; od 06.1996 do 03.1997 proboszcz parafii św. Michała w Dobromierzu.

Od 1.03.1997 do dzisiaj proboszcz tutejszej parafii.

Ks. Mateusz Kubusiak - urodzony 12 lipca 1984 w Jaworze.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (licencjat) oraz an Uniwersytecie Opolskim (magisterium z pedagogiki). W latach 2006-2009 pracował jako pracownik socjalny Domu Małych Dzieci w Jaworze. W latach 2009-2014 odbył studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, które uwieńczył przyjęciem z rąk ks. bpa Ignacego Deca święceń kapłańskich.

Motto posługi kapłańskiej to słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana "Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim".

Ks. Rafał Masztalerz – Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2008r w Katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.
W latach 2008-2013r. posługiwał w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.
2013-2015r. podjął pracę duszpasterską w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku Zdroju.
W 2015 r.  Rozpoczął Ogólnopolską Szkołę Nowej Ewangelizacji w Krakowie oraz rok w posłudze Nowej Ewangelizacji.
08.12.2015 – 20.11.2016 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia. Z Nominacji Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, ks. Rafał Masztalerz przyjmuje posługę Misjonarza Miłosierdzia związaną z głoszeniem słowa Bożego oraz niesienia orędzia w posłudze konfesjonału o szczególnej władzy do rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej:

• profanacja Najświętszego Sakramentu
• przemoc wobec Ojca Świętego
• rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu
• zdrada tajemnicy spowiedzi

2016-2019r. Rekolekcjonista, Referent ds. Nowej Ewangelizacji

Od 01.09.2019r. ks. Rafał Rozpoczął prace duszpasterską jako wikariusz pełniący nadal posługę Misjonarza Miłosierdzia i Referenta ds. Nowej Ewangelizacji