Ksiądz Marek Żmuda, ur. 3.02.1960 w Lutyni, pow. Środa Śl.

Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1986 we Wrocławiu z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

W latach 1986-9 wikariusz w parafii MB Królowej Polski w Świdnicy, w latach 1989-94 wikariusz w parafii garnizonowej św. Krzyża w Jeleniej Górze.  W latach 1994-6 wikariusz w katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy; od 06.1996 do 03.1997 proboszcz parafii św. Michała w Dobromierzu.

Od 1.03.1997 do dzisiaj proboszcz tutejszej parafii.

Ksiądz Wojciech Baliński - ur. 20 lutego 1976 r. w Lwówku Śląskim.

Absolwent LO w Złotoryi - profil biologiczno-chemiczny. W latach 1995-2001 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Praca magisterska z psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pt. „Wpływ agresji na pozycję w grupie chłopców z zakładów poprawczych". Święcenia kapłańskie 26 maja 2001 roku w katedrze legnickiej z rąk J.E. Ks. Bpa Tadeusza Rybaka. 25 czerwca 2001 roku skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu. W latach 2004-2005 podyplomowe studia dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 15 października 2006 redaktor naczelny edycji świdnickiej Tygodnika Niedziela.

Od 30 czerwca 2012 roku wikariusz w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu.

Motto kapłańskiego życia: „Żyj tak, by patrząc na ciebie, było nie do pomyślenia, że Bóg nie istnieje". Ks. Guy Gilbert

Ks. Mateusz Kubusiak - urodzony 12 lipca 1984 w Jaworze.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (licencjat) oraz an Uniwersytecie Opolskim (magisterium z pedagogiki). W latach 2006-2009 pracował jako pracownik socjalny Domu Małych Dzieci w Jaworze. W latach 2009-2014 odbył studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, które uwieńczył przyjęciem z rąk ks. bpa Ignacego Deca święceń kapłańskich.

Motto posługi kapłańskiej to słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana "Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim".