Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Członkowie Rady wybierani są na określony termin.  

Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

Zadania Rady Parafialnej
 - wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią
 
 - bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie
 
 - zatroszczyć się o przyszłość i kierunek parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię  
 
 - zaangażować wiernych w parafii w planowaniu wizji duszpasterstwa oraz misji  
 
 - zapewnić ciągłą i stałą pomoc, tak duchową jak i materialną dla parafii, wspólnoty i diecezji nie zapominając o pierwszeństwie w pomocy programom duszpasterskim 
 
 - koordynować działalność parafialną z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji  
 
 - zidentyfikować, wspomagać oraz rozwijać dary i talenty parafian oraz zachęcić ich do działalności duszpasterskiej 
 
 - być doradcą w sprawach materialnej działalności parafii 

Osobowy skład Rady Parafialnej (alfabetycznie)

1.  Ks. Marek Żmuda
2.  Ks. Rafał Masztalerz
3.  Ks. Mateusz Kubusiak
4.  Jan Borkowski
5.  Jan Brzyski
6.  Jerzy Cuprych
7.  Krystyna Firlej
8.  Maria Gajecka
9.  Jan Jaruchiewicz
10. Elżbieta Jawor
11. Andrzej Kogutowski
12. Lucjan Krosta
13. Antoni Kubacki
14. Kazimierz Orda
15. Janusz Przytuła
16. Dariusz Pylak
17. Stanisław Reizer
18. Bogumiła Skóra
19. Jerzy Soboń
20. Marian Stańczak
21. Stanisław Świstek
22. Janusz Wojciechowski
23. Jacek Zięba - przewodniczący Rady
24. Barbara Żmijewska
25. Wanda Żmijewska