Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Członkowie Rady wybierani są na określony termin.  

Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

Zadania Rady Parafialnej
 - wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią
 
 - bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie
 
 - zatroszczyć się o przyszłość i kierunek parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię  
 
 - zaangażować wiernych w parafii w planowaniu wizji duszpasterstwa oraz misji  
 
 - zapewnić ciągłą i stałą pomoc, tak duchową jak i materialną dla parafii, wspólnoty i diecezji nie zapominając o pierwszeństwie w pomocy programom duszpasterskim 
 
 - koordynować działalność parafialną z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji  
 
 - zidentyfikować, wspomagać oraz rozwijać dary i talenty parafian oraz zachęcić ich do działalności duszpasterskiej 
 
 - być doradcą w sprawach materialnej działalności parafii 

Osobowy skład Rady Parafialnej (alfabetycznie)

1.  Ks. Marek Żmuda
2.  Ks. Roman Lubański
3.  Jan Borkowski
4.  Jan Brzyski
5.  Jerzy Cuprych
6.  Krystyna Firlej
7.  Maria Gajecka
8.  Jan Jaruchiewicz
9.  Elżbieta Jawor
10. Andrzej Kogutowski
11. Lucjan Krosta
12. Antoni Kubacki
13. Kazimierz Orda
14. Janusz Przytuła
15. Dariusz Pylak
16. Stanisław Reizer
17. Bogumiła Skóra
18. Jerzy Soboń
19. Marian Stańczak
20. Stanisław Świstek
21. Janusz Wojciechowski
22. Jacek Zięba - przewodniczący Rady
23. Barbara Żmijewska
24. Wanda Żmijewska