25.02.2018 - zaproszenie

W przyszłą niedzielę 25.02. podwójna uroczystość : na mszy św. o godz. 10.30 czcić będziemy 68 rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir. Natomiast na mszy św. o godz. 12.00 pragniemy uczcić 250 rocznicę Konfederacji Barskiej – pierwsze polskie powstanie narodowe w obronie wiary i wolności Rzeczpospolitej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 Apelem Pamięci pod pomnikiem 1000 - lecia Chrztu Polski (róg ul. Świdnickiej i Kasztelańskiej). O godz. 12.00 msza św. pod przewodnictwem Bpa I. Deca, Ordynariusza świdnickiego z udziałem delegacji rządowych, wojewódzkich i samorządowych. Po mszy poświęcenie pamiątkowej tablicy w naszym kościele. Zapraszamy do udziału.